Tjenester

Det er som regel noen bedrifter som er mer avhengig av god logistikk i tradisjonell forstand enn andre. Det er for eksempel et distribusjons-firma som skal levere varer over hele landet. Distribusjon kommer under betegnelsen transport, og her har vi ulike grener. De andre vi skal ta for oss er lager, administrasjon og systemer. Håndterer man logistikk på mange nivå vil man kunne ha konkurransefordeler som kan bli avgjørende i tiden som kommer. Det fins også mye logistikk i produksjon.

Vi har altså:

  • Transport: distribusjon, spedisjon, passasjerer -og gods
  • Lager: innkjøp, mottak, lagerfunksjon og design, optimalisert lager
  • Administrasjon: logistikkstyring, LEAN, ledelse og hierarki
  • Systemer: ERP, SCM, SAP, WMS, CMS, CRM, nettbutikk-løsninger m.m

Effektr tilbyr tjenester

Med utdanning og flere års erfaring med logistikk, så kan vi tilbyr råd og tips til hvordan man kan bruke logistikk på best mulig måte for å lykkes.

Effektr gir konsultasjonstjenester om effektiv bruk av logistikk

For interesse, ta kontakt her.