Om Effektr

Det har lenge vært aktuelt å lage en nettside med logistikk for bedrifter. Da jeg i 2013 ble ferdig med utdanningen i logistikk, var det godt å kunne begynne på arbeidslivet. Studiet lærte meg mange nye ting, også om meg selv. At det var mulig å oppnå det man ville med riktig innstilling, verktøy og vilje.

Hvorfor logistikk?

Ofte er det ikke logistikk i seg selv om avgjør hvor vidt man lykkes med noe, det er faktisk viljen din, og det vi kaller stamina. Små og store bedrifter har behov for logistikk i virksomheten sin, fordi det hjelper dem å oppnå målsetninger og forventninger raskere. Uten vilje og utholdenhet blir det vanskelig.

Man kan godt si at logistikk handler om å skaffe seg oversikt. Toyoda utviklet et system som fungerte på samlebåndene da bilene skulle produseres, og Ikea har utviklet et helt unikt lager-system og egen assembly-metode for produktene de designer.

Logistikk handler om å gjøre alt rett. Fra den minste lille ide blir skapt, til hvordan produktets levetid avsluttes for å så få nytt liv, enten det være seg i resirkulerte materialer eller gjenbruk i nye produkter. Logistikk er kjent som en militær strategi, men også en strategi brukt i industri og næring. Flere og flere av oss jobber med egne prosjekter, og det blir viktigere å gjøre riktige ting.

Det er ikke nytt at ting blir dyrere, det er bare de siste årene vi har sett effekten av det. Eller sagt på en annen måte, tingenes verdi blir lavere. Det er helt avgjørende å gjøre de riktige tingene riktig, slik at man kan utvikle seg og skape arbeidsplasser. Derfor vil jeg også gi tips og råd til folk som vil lykkes.

Hva tilbyr Effektr?

Effektr skal være en portal for å finne nyttig informasjon om logistikk. Det vil altså være aktuelle innlegg om virksomheter, effektive løsninger og logistikk. Logistikk handler om effektiv analyse av store datamengder, brukervennlige programløsninger og en rekke systemer for styring av verdikjeden, fra ide til sluttprodukt og sirkulært produkt.

Effektr vil jobbe med bærekraft. Bærekraft er en byggesten i samfunnet. Det handler om å håndtere store budsjett på makronivå, sysselsette og utvikle det. Samtidig så skal det kunne overføres til nye generasjoner. Det ligger en del politikk i logistikk, for det er ikke alle som er interessert i så mange andre enn seg selv. Samfunnet skal ha rom for alle, og enda flere. Kanskje betyr det at Effektr ikke vil sette system over menneske, men heller forsøke å gi folk en fornuftig vinkling på hvordan ting fungerer.

Når det er sagt, denne nettsiden skal først og fremst komme med tips til nystartede bedrifter, selvstendig næringsdrivende og mindre aktører som vil få en fot innenfor markedet. Det går jo også litt i mot det som er politikernes hovedmål, om å holde samfunnet trygt og fritt. Ditt hovedmål kan være å få inntekt, effektivisere driften, øke omsetningen, skape samarbeid, finne leverandører også videre. Effektr skal også gi info om ulike systemer, teste dem og gi dem score.

Effektr skal også samle ideer og ekspertise på fagfeltet logistikk.

Effektr logistikk forum

Et forum kan ha så mange fordeler. For det første så samles de som har interesse for logistikk seg på samme sted. For det andre så er det mange med høy ekspertise innenfor fagfeltet, både med kunnskap og erfaring fra arbeidslivet. Til sammen vil det kunne gi grunnlag for utveksling av tanker og grobunn for nye ideer.

Bli med i forumet her.

Effektr er laget og drives av BG Tekst.